Τα άρτια γλυπτικά έργα Γεωργιάδη

Τα άρτια γλυπτικά έργα Γεωργιάδη

Η κατανόηση και η αναγνώριση της παραδοσιακής τεχνικής στα γλυπτικά έργα Γεωργιάδη εμπλουτίζει την καλλιτεχνική εμπειρία όσων εκτιμούν την τέχνη. Η αρτιότητα στα γλυπτά του αποκαλύπτει και το στοιχείο εκείνο, που μας συνεπαίρνει σε ένα γλυπτό: η ιδιότητα του πολυδιάστατου και το μήνυμα που κομίζει. 

Στα γλυπτικά έργα Γεωργιάδη οι λεπτομέρειες τους μας δίνουν πολύτιμη γνώση για τις δεξιότητες αλλά και την οπτική του δημιουργού. Οι καθιστές γυναικείες μορφές του συχνά σε στάση έντασης βρίθουν συμβολιστικών υπαινιγμών. Η θεματολογία του αποτελεί το άρμα, που μας ταξιδέυει στο συναίσθημα, που επιδιώκει να προξενήσει κι εκφράζει συγκεκριμένες ιδέες. Όλα αυτά μαρτυρούν τη δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη. 

Τα υλικά και η τεχνική στα γλυπτικά έργα Γεωργιάδη

Η επιλογή υλικών και τεχνικής που χρησιμοποιούνται στα γλυπτικά έργα Γεωργιάδη έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Τα περισσότερα έργα του είναι χυτευμένα σε χαλκό. Από μόνο του αυτό ως υλικό προκαλεί ξεχωριστές προκλήσεις στη δημιουργία και συνάμα προσφέρει ευκαιρίες. Παρατηρώντας πως ο καλλιτέχνης μεταχειρίζεται το υλικό της επιλογής του, τον χαλκό, διακρίνουμε την κύρια πρόθεση των έργων του. 

Η γλυπτική είναι μια μορφή τέχνης, τόσο αρχαία όσο και ο ίδιος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ίσως γι’ αυτό γοητεύει το πως καταφέρνει να αιχμαλωτίζει την ουσία της δημιουργικότητας σε τρισδιάστατες μορφές.